Konferanseinvitasjoner vanlige programmer

En klar og godt utformet konferanseinvitasjon fungerer både som markedsføring og som profilering. Vi anbefaler å bruke smalformatet 14 x 29,7 cm, blant annet fordi det vil gi invitasjonene en egenart i forhold til andre trykksaker.

Det er naturlig å benytte tematiske bilder på konferanseinvitasjoner. I tillegg til programmet for konferansen bør invitasjonen inneholde generell informasjon om Forskningsrådet og praktisk informasjon som tid, sted og påmelding. Tilleggsinformasjon om innledere osv. kan også være aktuelt. Programmets visuell profil skal følges også når det gjelder konferanseinvitasjoner.

Fellekonferanser flere programmer

Her vil det ikke være aktuelt å bruke et av programmenes profilbilde og –farge. Man velger i stedet et bilde som illustrerer det temaet som konferansen tar opp. Profilbildene fra de samarbeidende programmene brukes som småbilder på forsiden eller inni. Ny farge fra paletten kan også benyttes. Vi anbefaler av man skriver litt i invitasjonen om de forskningsprogrammene som arrangerer konferansen.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

     

Smalformat
 
 
     
Omslag
 
Spaltemal
     
Bilde: Smalformat omslag   Bilde: Smalformat spaltemal      

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

Nedlastbare filer:

Spaltemal - eksempel PDF
Spaltemal - InDesign

     
Omslag 6-sider
 
Spaltemal 6-sider
     
Bilde: Smalformat omslag 6 sider   Bilde: Smalformat spaltemal      

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

Nedlastbare filer:

Spaltemal - eksempel PDF
Spaltemal - InDesign

     
A4
 
 
     
Omslag
 
Innside
     
Bilde: A4 omslag   Bilde: A4 innside      

Det er ikke utarbeidet egne invitasjonsmaler i A4, men omslagsmaler for brosjyrer kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for invitasjoner.

 

Det er ikke utarbeidet egne invitasjonsmaler i A4, men spaltemaler for brosjyrer kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for invitasjoner.

 

     
A5
 
 
     
Omslag
 
Innside
     
Bilde: A5 omslag   Bilde: A5 innside      

Det er ikke utarbeidet egne invitasjonsmaler i A5, men omslagsmaler for brosjyrer kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for invitasjoner.

 

Det er ikke utarbeidet egne invitasjonsmaler i A5, men spaltemaler for brosjyrer kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for invitasjoner.