Nyhetsbrev vanlige programmer

Nyhetsbrev er vanligvis en trykksak på 4 sider i A4-format, men kan også være større. En god del programmer utgir nyhetsbrev 2-4 ganger i året. Målgruppene er ofte forskere innenfor programmet eller innenfor samme fagfelt og brukere av forskningen fra programmet.

Malen er laget for fire sider, men man kan enkelt utvide sideantallet. Programmets profilbilde skal brukes i toppfrisen på første side. Baksiden inneholder et fast felt med informasjon om programmet og kontaktpersoner.

Det er laget egne maler for «Nytt om EU-forskningen» og «Nytt fra Eureka». Disse er hovedsakelig lik øvrige nyhetsbrev, men har med en boks med informasjon og egen logo på forsiden. Se maler for internasjonale aktiviteter >>

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

 

     
Nyhetsbrev
 
Nyhetsbrev med teaser
     
nyhetsbrev_uteaser_img   nyhetsbre_mteaser_img      

Nedlastbare filer:

Nyhetsbrev - eksempel PDF
Nyhetsbrev - retningslinjer PDF
Nyhetsbrev - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

Nyhetsbrev med teaser - eksempel PDF
Nyhetsbrev med teaser - retningslinjer PDF
Nyhetsbrev med teaser - maler InDesign