Nyhetsbrev Store programmer

Nyhetsbrev er vanligvis en trykksak på 4 sider i A4-format, men kan også være større. En god del programmer utgir nyhetsbrev 2-4 ganger i året. Målgruppene er ofte forskere innenfor programmet eller innenfor samme fagfelt og brukere av forskningen fra programmet.

Malen er laget for fire sider, men man kan enkelt utvide sideantallet. Programmets profilbilde skal brukes i toppfrisen på første side. Baksiden inneholder et fast felt med informasjon om programmet og kontaktpersoner.

Tag for Store programmer skal plasseres sammen med informasjon om programmet på siste side.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

 

 

sp_tagg_img

Nedlastbar tag:

Bokmål:
For trykk
EPS

Engelsk:
For trykk
EPS

 
Nyhetsbrev
 
Nyhetsbrev med teaser
     
nyhetsbrevstort_uteaser_img   nyhetsbrevstort_mteaser_img  

 

 

Nedlastbare filer:

Nyhetsbrev - eksempel PDF
Nyhetsbrev - retningslinjer PDF
Nyhetsbrev - maler InDesign

 

 

Nedlastbare filer:

Nyhetsbrev med teaser - eksempel PDF
Nyhetsbrev med teaser - retningslinjer PDF
Nyhetsbrev - maler InDesign