Faktaark vanlige programmer

 

Faktaark og prosjektark er et to-sidig ark i A4. Publikasjonstypen har ulike formål, og bruksmulighetene er mange. Malen bygger på nyhetsbrevet, men har færre sider og litt annet oppsett på side 2, bl.a. en boks med informasjon om programmet.

Programmets profilbilde skal brukes i toppfrisen på første side. Baksiden inneholder et fast felt med informasjon om programmet og kontaktpersoner. Faktaark egner seg godt til å legge på programsiden og sende på e-post isteden for å trykke.

 

     

Faktaark
 
Faktaark bakside
     
faktaark_pro_img   Faktaark_pro-2      

Nedlastbare filer

Faktaark - eksempel PDF
Faktaark - retningslinjer PDF
Faktaark - maler InDesign