Overordnede publikasjoner

Overordnede publikasjoner er publikasjoner som brosjyrer, strategidokumenter, årsmelding, utredninger, budsjett- og årsrapporter etc. utgitt av Forskningsrådet sentralt. Publikasjonene er nærmere omtalt i undermenyene. Utforming av overordnede publikasjoner bør gjøres i nær kontakt med Kommunikasjonsenheten.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.