Temahefter

Temahefter utgitt av Forskningsrådet skal følge den overordnede profilen, samtidig som kommunikasjonen skal kunne tilpasses ulike målgrupper og innhold. Det er derfor utviklet retningslinjer som skal sikre synliggjøring av Forskningsrådet, men som har rom for individuelle forskjeller.

 

 

 

Dersom et program ønsker å lage et temahefte skal det være en visuell link mot selve programmet og mot Forskningsrådet som overordnet avsender. For å ivareta programprofilen skal programfargen benyttes på magasinets omslag. Under finner du skisser, retningslinjer og maler som skal benyttes ved utforming av magasiner.

For å skille magasiner fra Forskningsrådets rapporter har magasinene fått et fast format: 220mm x 277mm. Papiret er matt bestrøket for å skille dem fra øvrige publikasjoner.

 

Program
Klikk for større bilde

Last ned eksempelfil - «Lange spor Energi»

Last ned eksempelfil - «Lange spor CO2»