Profilelementer

En visuell profil er et sett med enkeltelementer som benyttes i samspill med hverandre. Bilder, profilelementer og grafiske fremstillinger gir særpreg til alt som produseres og bidrar til å tydeliggjøre innholdet. Bruk av elementer, bildevalg og bildesammensetning skal formidle Forskningsrådets styrende begreper for den visuelle kommunikasjonen: nytenking, åpenhet og nøkternhet. Retningslinjene sikrer at grunnelementene benyttes konsekvent.

     

 
bilde logo


Logo

Forskningsrådets logo er selve symbolet på organisasjonen. Her finner du retningslinjer for bruk og filer til nedlasting.

Les mer >>

 
bilde fargepalett


Fargepalett

Vår fargepalett er en viktig del av profilen. Her finner du fullstendig oversikt og definisjoner av fargene for trykk og web.

Les mer >>

 
bilde typografi


Typografi

Det er definert spesielle skriftsnitt/fonter for bruk i trykksaker, skjerm og i interne maler. For å oppnå et konsekvent og ryddig uttrykk er det viktig at retningslinjene følges.

Les mer >>

 
bilde grid

Layoutprinsipper og grid

Forskningsrådets profil og publikasjoner er bygget opp over et underliggende nett av hjelpelinjer, også kalt grid. Dette gridet skal benyttes ved utvikling av nye publikasjoner. Her finner du grid for nedlasting.

Les mer >>

 
bilde formater

Formater og materialbruk

Det er definert faste formater for Forskningsrådets trykksaker. Her finner du oversikt over formatene og retningslinjer for spesifisering av materialkvaliteter.

Les mer >>

 
                     
 
grafiske_elementer_img


Grafiske elementer

Det er utviklet en stil for grafiske elementer. Disse elemnetene kan benyttes i kombinasjon med tekst og bilder. Her finner du retningslinjer for de grafiske elementene.

Les mer >>

 
bildestil_img_introBildestil

Bildene vi bruker skal reflektere Forskningsrådets designstrategi og bidra til at organisasjonen oppnår et unikt og gjenkjennelig uttrykk.

Les mer >>

 
graf_img

Diagrammer og grafiske fremstillinger

Diagrammer, tabeller og grafiske fremstillinger benyttes ofte og er derfor en viktig del av profilen.

Les mer >>

 
 

Ikoner

Ikoner kan bidra til å tydeliggjøre innholdet og tilgjengeliggjøre informasjon. Her finner du ikoner til nedlasting.

Les mer >>