Bildestil

Bildestilen skal reflektere Forskningsrådets designstrategi, og sikre at organisasjonen oppnår et unikt og gjenkjennelig uttrykk. Samtidig skal bildene formidle de ulike programmenes og aktivitetenes egenart og fagområde. Det skal legges vekt på troverdige og relevante bilder, som ikke virker manipulerte eller unaturlige. Fargegraderinger over bildene bør som hovedregel unngås.

All bildebruk skal tydeliggjøre og tilgjengeliggjøre budskapet. Bildecollage eller illustrasjoner skal som hovedregel ikke benyttes, med unntak av vitenskapelig tegninger. Om det er ønskelig med et grafisk eller abstrakt uttrykk kan abstrakte fotografiske uttrykk benyttes. Bilder kan også benyttes i mono- eller duotoner.

Forskningsrådet ønsker å formidle følgende begreper i sin visuelle kommunikasjon: Åpenhet, nytenking og nøkternhet.

 

Åpenhet

bildebruk_aapen_img

Åpenhet kan formidles ved bruk av mennesker i bildene. Bilder av mennesker i relevante situasjoner kan skape interesse og forståelse for temaet som skal illustreres, men pass på at situasjoner, alder og omgivelser oppfattes troverdige.

Nytenking

bildebruk_nyskap_img

Nytenking kan formidles gjennom å vise bilder av innovasjon i Forskningsrådets prosjekter og aktiviteter. Et nytenkende uttrykk kan skapes ved å bruke utradisjonelle utsnitt eller vinkler. Bilder med dynamikk og bevegelse vil gi inntrykk av aktivitet. Uventede løsninger vil skape nysgjerrighet hos mottakeren og skape engasjement.

Zooming

bildebruk_nyskap2_img

Forskning krever at man ser detaljene i en større sammenheng. Ved å zoome inn og ut, spille på kontraster, vise nært mot fjernt, skarpt mot uskarpt, kan vi gi inntrykk av utforskning.

Nøkternhet

bildebruk_noktern_img

Et nøkternt uttrykk kan oppnås ved å bruke en «dokumentarisk» bildestil. Bildene bør være relevante og beskrivende i innhold og stil.