Diagrammer og grafiske fremstillinger

Diagrammer, tabeller og grafiske fremstillinger benyttes ofte og er derfor viktige elementer i profilen. Utformingen tar utgangspunkt i grunnelementene og benytter de samme virkemidler som øvrige grafiske elementer. Bruk av infografikk sammen med diagrammer kan forbedre presentasjonen av vanskelige tall. I mange sammenhenger bør også diagrammene forenkles. Graderinger, skyggeeffekter eller 3D-effekter skal ikke benyttes.

Farger

Profilfargene eller definerte toner av disse skal alltid benyttes i diagrammer og grafiske fremstillinger.
Se fargepalett >>

Typografi

I brosjyrer, kataloger og tilsvarende trykt materiell skal profilfonten The Sans Basic benyttes. Der grafens tekst står sort på lys bakgrunn, skal The Sans B4 SemiLight benyttes. Om grafen står negativt på farget bakgrunn, eller tekst settes i farger, brukes The Sans Plain B5. Titler utheves med The Sans B7 Bold.

Til PowerPoint og kontordokumenter brukes Calibri som font. Til websider brukes Source Sans pro og The Sans Pro.

Maler for internt bruk

Til internt bruk er det utarbeidet excelmaler for utforming av diagrammer. Disse er lagret internt på server i Forskningsrådet.

 

 

illu_grafer_img

Eksempler

 
Eksempler
         
Kakediagram
 
Punktdiagram eksempel 1
 
Punktdiagram eksempel 2
 
graf_kake_img   graf_punktdiagram1_img   graf_puntkdiagram2_img  

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare eksempler:
PDF

 
           
Stolpediagram eksempel 1
 
Stolpediagram eksempel 2
 
Stolpediagram eksempel 3
 
graf_soyle1_img   graf_soyle2_img   graf_soyle3_img  

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare eksempler:
PDF

 
           
Areal diagram
 
 
 
 
 
graf_area_img          

Nedlastbare eksempler:
PDF