Formater og materialbruk

Forskningsrådet benytter følgende formater for rapporter og brosjyrer: A4, A4 forkortet, A5 og smalformat. Alle formatene brukes stående.

Om kommunikasjonsformen tilsier at et annet format er mer hensiktsmessig, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten.

Bilde formater

Last ned grid forsider PDF

Papir

Forskningsrådet har fastsatt hvilket papir og hvilken vekt som skal benyttes på standardtrykksaker. I brosjyrer skal det benyttes Galerie art 240 g til omslag og 130 g til innmat. Til nyhetsbrev og faktaark benyttes 170 g Galerie art. Større rapporter med mange sider og ingen eller få bilder tilsier en litt tynnere kvalitet til innmaten – 90 eller 100 g offsetpapir er naturlig her.

Unntak fra papir og gramvekt kan gjøres i enkelte tilfeller i samråd med Kommunikasjonsenheten.

Forskningsrådets rammeavtaler med trykkerier ivaretar papirvalgene.

Miljøvennlig profil

Forskningsrådet ønsker å ha en miljøvennlig profil og har utarbeidet rutiner for å arbeide miljøvennlig innenfor bl.a. innkjøp. Dette er ivaretatt i rammeavtalene med trykkeriene. Alle publikasjoner skal merkes med svanemerket, primært på kolofonsiden.

Forskningsrådets miljøpolicy finner du som pdf på www.forskningsradet.no.
Gå til «Om Forskningsrådet».

For ytterligere informasjon om Svanemerket: www.ecolabel.no.