Layoutprinsipper

Det er utarbeidet et grid for konsekvent plassering av profilerende elementer i våre forskjellige publikasjoner.

Omslag

På omslagene skal gridets hovedlinjer alltid markeres ved fargefelt, strek eller bildefelt. Titler og tekst skal alltid plasseres i definerte tittelfelt, og videre i forhåndsdefinerte tekststørrelser og farger. Områdene utenfor hovedfeltene kan benyttes til utfallende bilder, fargeflater, småbilder eller dypetsede bilder.

layout_omslag_img

Innsider

Det er utarbeidet spaltegrid for de ulike formatene. Gridet benyttes til plassering av typografi, bilder og grafiske fremstillinger.

layoutprinsipper_innside

Bildestørrelser

Bildestørrelsen er ferdig definert. Se denne oversikten både for publikasjoner og nettsider.