Grid

Det er utarbeidet grid for A4, A4 forkortet, A5 og smalformat. Gridene er utarbeidet for omslag og innsider og skal brukes som utgangspunkt for design av nye publikasjoner. Gridene kan lastes ned i pdf-format.

     

A4
 
 
     
Omslag
 
Innside
     
bilde grid A4 omslag   A4 innside layout      

Nedlastbar fil:

A4 omslag - grid PDF

 

Nedlastbare filer:

A4 2 spalter - grid PDF
A4 3 spalter - grid PDF
A4 4 spalter - grid PDF

     
A5
 
 
     
Omslag
 
Innside
     
bilde grid A4 omslag   A5 innside layout      

Nedlastbar fil:

A5 omslag - grid PDF

 

Nedlastbare filer:

A5 1 spalter - grid PDF
A5 2 spalter - grid PDF

     
A4 forkortet
 
 
     
Omslag
 
 
     
bilde A4 forkotet grid        

Nedlastbar fil:

A4 forkortet omslag - grid PDF

 

Nedlastbare filer:

A4 forkortet 2-spalter - grid PDF
A4 forkortet 3-spalter - grid PDF

     
Smalformat
 
 
     
Omslag
 
Innside
     
bilde grid A4 omslag   Smalformat innside layout      

Nedlastbar fil:

Smalformat omslag - grid PDF

 

Nedlastbar fil:

Smalformat spaltemal - grid PDF