Logo

Logoen er selve symbolet for organisasjonen og formidler våre funksjoner som møteplass og pådriver for norsk forskning. Logoen skal gi en rask og effektiv identifikasjon av Forskningsrådet. Konsekvent og korrekt bruk av logoen er en forutsetning for at den visuelle profileringen skal bli effektiv.

Endringer ikke tillatt

Logoens utseende, proporsjoner og farger må ikke endres. Symbolet og navnet skal aldri skilles fra hverandre. Man kan heller ikke endre avstanden mellom symbolet og navnet, eller avstanden mellom de enkelte bokstavene i navnet. Der fargelogo benyttes, skal den alltid opptre på hvit eller helt lys bakgrunn.

Logobruk for enkeltprogrammer og aktiviteter

Reglene for logobruk gjelder for Forskningsrådet sentralt og for alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådets regi. Programmer og aktiviteter skal ikke ha egne logoer som benyttes i stedet for eller i tillegg til Forskningsrådets. Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten for mer informasjon om logobruk for programmene.

Les mer om visuell profil for programmer og aktiviteter >>

Logobruk for samarbeidsprosjekter

Det gjelder egne regler for logoplassering på produkter som lages for programmer/aktiviteter der Forskningsrådet inngår som én av flere samarbeidspartnere.

Når Forskningsrådet er hovedaktør, skal Forskningsrådets visuelle profil og regler for logobruk benyttes. Det er utarbeidet egne regler for synliggjøring av samarbeidspartnere. Det skal i slike tilfeller ikke benyttes andre logoer i tillegg til Forskningsrådets på for eksempel trykksaksomslag.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten for mer informasjon om logobruk for samarbeidsprosjekter..

Les mer om visuell profil for samarbeidsprosjekter >>

Logobruk av prosjekter med støtte fra Forskningsrådet

Prosjekter som ønsker å vise at de har fått støtte av Forskningsrådet bruker logo som er utarbeidet til dette. Den har tilleggsteksten Støttet av og finnes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Les mer om og last ned støttelogoer her >>

 

 

 

forside brosjyre

Last ned fullstendige
retningslinjer for logobruk her – PDF