Fargebruk

Fargene er viktige for logoens gjenkjenning. Det er kun tillatt å benytte logoen i én fargeversjon, én negativ versjon eller én sort versjon som vist nedenfor.

Der fargelogo benyttes, skal den alltid opptre på hvit eller helt lys bakgrunn. Sort versjon skal bare brukes der man av produksjonsmessige årsaker benytter enfarge-trykk. Dersom format eller bruksområde gjør det vanskelig å gjengi logoen som spesifisert, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten.

 

     

logo farge

logo hvit

logo sort