Grafiske elementer

Det er utviklet et sett Grafiske elementer som i kombinasjon med bilder, farger og typografi skal gi særpreg til de enkelte produktene og binde dem sammen visuelt. For at elementene skal bli oppfattet som særegne for Forskningsrådet, er det viktig at retningslinjer for utforming følges.

Piksler

Det er utarbeidet et grafisk element som består av et sett fast definerte ruter, til bruk i kombinasjon med fargefelt på omslagsforsider, -baksider og –innsider. Rutene har graderte prosenter av samme farge som det feltet det er plassert i. Plassering, størrelse og toner skal ikke endres.

Kryss

Kryssene gir assosiasjoner til fokus og presisjon. Kryss med streker på 10 mm kan brukes i kombinasjon med støttebilder på omslagets forside. Kryssene kan settes i hjørnet av en gruppe eller rundt alle kantene av et enkelt bilde. Kryssene kan også benyttes som grafiske elementer uten bilder, og kombineres med rene streker.

Streker

Streker kan benyttes i stedet for fargefelt på omslag fra Forskningsrådet sentralt. Strekene skal da markere grunngridets horisontale felt og defineres som 0,7 pkt tykkelse, se eksempel under. Strekene kan også brukes i innside-layout for å skille ulike typer informasjon.

Rammer

Det er laget eksempler på ulike typer rammer og bokser som kan brukes til å skille forskjellige tekster i layout. Rammer og bokser tilpasses i høyde og bredde og til spaltemalen som benyttes.

Typografiske elementer

For å markere informasjon kan typografiske elementer som piler, store tall, trekanter og lignende benyttes. Det er kun elementer fra profilfonten The Sans Basic som skal benyttes til dette, se eksempel under.

 

 

profilel_img

Eksempler

 

 

Eksempler
         
Piksler
 
Kryss
 
Streker
 
profilelem_piksel_img   grafel_kryss_img   profilel_strek_img  

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 
           
Ramme eksempel 1
 
Ramme eksempel 2
 
Ramme eksempel 3
 
profilel_ramme1_img   profilel_ramme2_img   profilel_ramme3_img  

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF

 
           
Typografiske elementer
 
 
 
 
 
profilel_typo_img          

Nedlastbare retningslinjer:
PDF

Nedlastbare eksempler:
PDF