Typografi

For å ivareta både tekniske og profilerende krav benytter vi konsekvent følgende tre skrifttyper: The Sans Basic, Calibri og Source Sans Pro. The Sans Basic er Forskningsrådets profilfont og skal brukes i designede trykksaker. Calibri er vår kontorfont brukes i interne dokumenter, store teksttunge rapporter og i PowerPoint-presentasjoner. På websider benyttes Source Sans Pro benyttes.

Fontene kan bestilles hos Luth & Co.

bilde typografi