Typografi

For å ivareta både tekniske og profilerende krav benytter vi konsekvent følgende tre skrifttyper: The Sans Basic, Times New Roman og Verdana. The Sans Basic er Forskningsrådets profilfont og skal brukes i vår eksterne kommunikasjon. Times New Roman brukes i interne dokumenter og store teksttunge rapporter, mens Verdana benyttes i publisering på websider og i PowerPoint-presentasjoner.

Fontene kan bestilles hos Luth & Co.

bilde typografi