Profilfont – The Sans Basic

I brosjyrer, nyhetsbrev og tilsvarende trykket materiell skal profilfonten The Sans Basic benyttes. Det er viktig at det er The Sans Basic som benyttes da andre varianter av The Sans-fonten har andre uttrykk.

Det er utarbeidet retningslinjer og maler for typografi innenfor de ulike publikasjonstypene, det er viktig at disse retningslinjene følges. Det er definert faste størrelser og grader på titler, mellomtitler og brødtekst.

 

The Sans Basic