Erstatningsfont for trykk – Calibri

Calibri skal brukes i interne maler og korrespondanse. Fonten benyttes også som brødtekst i internt produserte dokumenter. I dag trykkes det færre rapporter, mens mye leses som pdf på nettsidene. Calibri er en font som gir optimal lesbarhet både på skjerm og utskrift. Fonten brukes også i PowerPoint–presentasjoner.

Det er utarbeidet retningslinjer og maler for typografi for interne dokumenter og kontortrykksaker. Det er viktig at disse retningslinjene følges. Malene finner du under Fil/ny/Maler internt i Forskningsrådet.